تعبیر خواب بابونه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب بابونه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن بابونه یا مشغول نوشیدن چاى بابونه هستید، بیانگر سلامتى شما است. دیدن بابونه، دلالت بر غم و اندوه دارد. خریدن بابونه، نشانه‏ى آن است که خطر یا بیمارى شما را تهدید مى‏کند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی