تعبیر خواب پیروزی

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پیروزی را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت می‏گوید:

اگر خواب بینید که در جنگی پیروز شده‏اید، نشان‏دهنده‏ی رسیدن به موفقیت‏های کوتاه مدت است.

هانس کورت می‏گوید:

پیروزی در انجام کارها، در خواب بیانگر آن است که مقابل دشمنانتان ایستادگی می‏کنید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی