تعبیر خواب تعدد زوجات

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تعدد زوجات را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر مردى در خواب مشاهده كند كه دو زن دارد، به اين معنا است كه از موضوعى واهمه دارد. اگر زنى در خواب دو شوهر داشته باشد، بيانگر آن است كه دست به كارهايى مى‏زند كه رسوايى به همراه دارد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی