تعبیر خواب توله سگ

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب توله سگ را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن توله سگ در خواب ، علامت آن است كه مهرباني با افراد معصوم و بي سرپرست را هدف اصلي خود قرار مي دهيد . دوستاني صميمي خواهيد يافت و به ثروت تان افزوده خواهد شد .
2ـ ديدن توله سگهاي كثيف و لاغر در خواب ، علامت آن است كه وظايفي سخت و رنج آور را به دوش خواهيد گرفت .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی