تعبیر خواب پرتو نور

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پرتو نور را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

صحبت از پرتو نور در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که از لحاظ روحى دچار آشفتگى خواهید شد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی