تعبیر خواب پدرخوانده

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پدرخوانده را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱٫ اگر در خواب پدرخوانده‏ى خود را غمگین و ناراحت دیدید، بیانگر آن است که دچار مشکلاتى مى‏شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید، یعنى روزهاى خوشى پیش رو خواهید داشت.

۲٫ دیدن پدر خوانده خود در خواب ، نشانة اختلاف و مشاجره با دوستان و نزدیکان است . اما اگر پدر خوانده خود را در خواب شاد و سرحال ببینید ، نشانة روابط مطلوب خانوادگی است .

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید، به این معنا است که به مقام‏هاى بالایى دست پیدا خواهید کرد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی