تعبیر خواب پاک نویس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پاک نویس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

پاک نویس نوشته‏اى در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که از انجام کارهایتان نتیجه‏ى مطلوبى به دست نمى‏آورید. اگر دخترى در خواب مشغول پاک نویس نامه‏اى باشد، یعنى بر سر موضوعى با نامزدش دچار اختلاف مى‏شود.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی