تعبیر خواب پارس

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پارس را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لیلا برایت مى‏گوید:

شنیدن پارس سگ در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب ببینید که سگى براى کمک به شما پارس مى‏کند، یعنى باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی