تعبیر خواب پا برهنه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب پا برهنه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر در خواب خود را با لباس‏هایى پاره و پا برهنه سرگردان دیدید، به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید تا دچار ناامیدى نشوید.

لیلا برایت مى‏گوید:

اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روى سبزه‏زارى قدم مى‏زنید، به این معنا است که اوقات خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب پا برهنه بر روى صخره‏ها راه مى‏روید، به این معنا است که دچار گرفتارى و مشکلات خواهید شد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی