شما در زیر می توانید تعبیر خواب تاب را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تاب در خواب، بيانگر آن است كه در يكى از كارهايتان دچار شك و ترديد مى‏شويد. اگر در خواب بر روى تاب بنشينيد، به اين معنا است كه در مورد موضوعى نمى‏توانيد درست تصميم بگيريد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی