تعبیر خواب تجارتخانه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تجارتخانه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن تجارت خانه در خواب، نشانه‏ى پيشرفت در امور كارى است. اگر در خواب وارد تجارت خانه‏اى شويد كه پر از جنس است، به معنى موفقيت در كارها است. ديدن تجارت خانه‏ى خالى در خواب، بيانگر ضرر مالى است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی