تعبیر خواب تحسين

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تحسين را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر در خواب ببينيد كه به خاطر موضوعى تحسين مى‏شويد، يعنى مورد اتهام قرار مى‏گيريد. اگر ببيند كسى تحسين مى‏كنيد، يعنى دوستى خوب پيدا مى‏كنيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی