تعبیر خواب تحصيل

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تحصيل را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد كه به رتبه‏هاى بالاى تحصيل رسيده‏ايد، بيانگر آن است كه با افرادى مقتدر همنشين مى‏شويد. اگر در خواب مشاهده كنيد براى نتيجه‏ى درسى خود نگران و مضطرب هستيد، به اين معنا است كه بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی