تعبیر خواب چراغ گاز

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چراغ گاز را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن چراغ گازي در خواب ، علامت محيطهاي مطبوع و پيشرفت در زندگي است .
2ـ ديدن منفجر شدن چراغ گازي در خواب ، علامت آن است كه اندوهي بي مورد شما را تهديد خواهد كرد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی