تعبیر خواب چنگ

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب چنگ را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ شنيدن نواي شيرين و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است كه كاري كه سودمند به نظر مي رسيد پايان غم انگيزي خواهد داشت .
2ـ ديدن چنگ شكسته در خواب ، علامت بيماري و شكستن پيمان ميان عشاق است .
3ـ اگر در خواب چنگ بنوازيد ، نشانة‌ آن است كه بخاطر آنكه هيچ گاه دچار شك و ترديد نمي شويد بايد در انتخاب همسر با يقين و اعتماد كاملي پيش نرويد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی