تعبیر خواب خجالت

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب خجالت را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
خجالت کشيدن : از شما تعريف و تمجيد خواهد شد
برايت مى‏گويد:
از خجالت سرخ شدن معنايش اين است كه عاشق شده‏ايد و جرئت بيان آن را نداريد. اگر شما در خواب سرخ شدن كس ديگرى را بينيد، نشانه‏ى آن است كه به خواستگاريتان مى‏آيند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی