تعبیر خواب تخته سياه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تخته سياه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد با گچ سفيد بر تخته سياهي مي نويسيد ، نشانة آن است كه خبرهايي بد از جابت فردي كه دستخوش بيماري است به شما خواهد رسيد . يا تجارت شما دچار نوسان و آشفتگي هايي خواهد شد .
ليلا برايت مى‏گويد:
پاك كردن تخته سياه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد دقت بيشترى در كارتان به عمل آوريد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی