تعبیر خواب تخته نرد

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تخته نرد را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
بازى تخته نرد در خواب، بيانگر آن است كه دوستانتان رفتار مناسبى با شما ندارند. باختن در بازى تخته نرد، بيانگر آن است كه عده‏اى محبت‏هاى شما را ناديده مى‏گيرند.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی