تعبیر خواب تسکين

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تسکين را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

هانس كورت مى‏گويد:
اگر در خواب فرد رنج كشيده‏اى را تسكين دهيد، بيانگر داشتن روزهاى خوش است. اگر خواب ببيند كه فرد عصبانى را تسكين مى‏دهيد، به اين معنا است كه اطرافيانتان را در سختى‏ها يارى خواهيد كرد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی