تعبیر خواب تقاضا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تقاضا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه شخصى از شما تقاضاى نادرستى مى‏كند، بيانگر موفقيت در امور شغلى است. اگر در خواب ببينيد كه شخصى بدهى‏اش را از شما تقاضا مى‏كند، به اين معنا است كه بايد در انجام كارها دقت بيشترى به عمل آوريد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی