تعبیر خواب تقلا

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تقلا را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب مشاهده كنيد براى انجام كارى كوشش و تقلا مى‏كنيد، به معناى آن است كه براى رسيدن به اهدافتان دچار مشكلاتى مى‏شود كه بايد سعى و تلاش بيشترى انجام دهيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی