تعبیر خواب تقليد

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تقليد را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
تقليد کردن : نيک بختي در امور کاري
آنلي بيتون مى‏گويد:
تقليد كردن در خواب، علامت آن است كه مرتكب اشتباهى مى‏شويد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی