تعبیر خواب تفرج

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تفرج را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
گردش كردن در خواب، بيانگر آن است كه دست به كارى پر سود مى‏زنيد. اگر در خواب ديگران را در حال گردش ببينيد، به اين معنا است كه بايد تلاش بيشترى براى رسيدن به اهدافتان به عمل آوريد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی