تعبیر خواب تکه نان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تکه نان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن نان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. اگر در خواب به پرندگان خرده نان مى‏دهيد، به معناى آن است كه بخت و اقبال به شما رو مى‏آورد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی