تعبیر خواب سقوط

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب سقوط را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد بعد از سقوط ، آسيبي نمي بينيد ، اما وحشتزده ايد ، نشانة آن است كه با تقلاي بسيار ، سرانجام به افتخار و ثروت دست مي يابيد . اما اگر در حين سقوط زخمي شويد ، علامت آن است كه با سختيها و فقدان دوستان روبرو مي شويد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی