تعبیر خواب تميز کردن

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تميز کردن را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

ليلا برايت مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد كه مشغول تميز كردن خانه هستيد، به اين معنا است كه عده‏اى دايما پشت سر شما حرف‏هاى بدى مى‏زنند. اگر در خواب مشغول تميز كردن چيزى باشيد، به اين معنا است كه بايد در رفتار خود دقت بيشترى انجام دهيد.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی