تعبیر خواب تصوير

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تصوير را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
نگاه كردن به تصاوير در خواب، بيانگر آن است كه در دام انسان‏هاى حيله‏گر مى‏افتيد. نگاه كردن به تصاوير نقاشى شده در خواب، بيانگر پيشرفت در امور كارى است. اگر خواب بينيد كه تصاويرى را خريدارى مى‏كنيد، بيانگر انجام كارهاى بيهوده است.رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی