تعبیر خواب تلمبه

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تلمبه را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن تلمبه در خواب ، علامت آن است كه با صداقت و صرف انرژي موفق مي شويد ثروتي گرد بياوريد .
2ـ ديدن تلمبه خراب و شكسته در خواب ، علامت آن است كه امكانات زندگي خود را صرف رفع مشكلات خانواده خواهيد كرد .
3ـ اگر خواب ببينيد تلمبه مي زنيد يا با پمپي كار مي كنيد ، علامت آن است كه زندگي شما لبريز از لحظاتي شاد و پرمنفعت خواهد شد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی