تعبیر خواب تيمارستان

  • تعبیر خواب اختصاصی حالا زندگی
شما در زیر می توانید تعبیر خواب تيمارستان را از دید منابع و مراجع مختلف مطالعه نمایید.

لوک اويتنهاو مي گويد :
تيمارستان : غمي بزرگ
هانس كورت مى‏گويد:
مشاهده‏ى تيمارستان در خواب، نشان‏دهنده‏ى بروز بيمارى و مشكلات است.
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن تيمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به بيماريي مبتلا خواهيد شد ، يا در روابط شكست خواهيد خورد ، بايد تلاش كنيد با تفكر بر اين مشكلات فايق شويد .رفتن به لیست تعبیر خواب حالا زندگی